عنوان             :   مصطفی (منطق و باورهای روشن عاشقانه­ها، نامه­ ها و اشعار کوتاه)

نویسنده          :   آرام ایرانی

ناشر               :   نیک مهر

طرح جلد         :   وحید رودباری

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۶-۳۴-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸