عنوان             :   مسافران آکروس

نویسنده          :   سارینا سالمی

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   شبنم سپهر

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۰-۳۲۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸