مسئولیت کیفری عاریتی؛ قلمرو، مبانی، شاخص ها

۱۸۰,۰۰۰ تومان

موجود

تعداد فروش رفته1نسخه

توضیحات

۱۸۴صفحه وزیری

‏سرشناسه : رضائیان‌کوچی، محمدرضا، ‏‫۱۳۶۷ -‏
‏عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc.
‏عنوان و نام پدیدآور : مسئولیت کیفری عاریتی: قلمرو ، مبانی، شاخص‌ها/محمدرضا رضائیان‌‌کوچی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۸۴ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۶۰۴-۰
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص.۱۷۷.
‏موضوع : مسوولیت جزائی– ایران
‏موضوع : Criminal liability– Iran
‏موضوع : مسوولیت جزائی
‏موضوع : Criminal liability
‏رده بندی کنگره : ‏‫KMH۳۸۷۸/ر۶م۵ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۴۵/۰۴۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۴۶۵۳۹۸۳


عنوان
             :   مسئولیت کیفری عاریتی؛ قلمرو، مبانی، شاخص ها

مولف              :   محمدرضا رضائیان کوچی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۶

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۰-۶۰۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.4 کیلوگرم