مسئولیت مدنی و کیفریISP ها

۱۵۰,۰۰۰ تومان

موجود

توضیحات

۱۵۷صفحه وزیری

سرشناسه : یوسفی‌ طوسی، فاطمه‏‫، ۱۳۶۹‏‏‏-
‏عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc.
‏عنوان و نام پدیدآور : مسئولیت مدنی و کیفریISP ها/

فاطمه یوسفی‌طوسی٬ رکن‌الدین جهانشاهی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۷ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۷۷۸-۸
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۱۵۳] – ۱۵۷.
‏موضوع : تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی — وضع حقوقی و قوانین — ایران
‏موضوع : Internet service providers — Legal status, laws, etc. — Iran
‏موضوع : ‏‫مسوولیت (حقوق) — ایران
‏موضوع : Liability (Law) — Iran
‏موضوع : اینترنت — قوانین و مقررات
‏موضوع : Internet — Law and legislation
‏شناسه افزوده : جهانشاهی، رکن‌الدین‏‫، ۱۳۶۵‏‏‏-
‏رده بندی کنگره : ‏‫KMH۳۴۸۹‏‫/ی۹ت۲ ۱۳۹۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۴۳/۵۵۰۹۹۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۶۳۲۴۵۵

عنوان             :   مسئولیت مدنی و کیفریISP  ها

مولفین            :   فاطمه یوسفی طوسی- رکن الدین جهانشاهی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۸-۷۷۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.5 کیلوگرم