مسئولیت مدنی  تابع و متبوع

۱۲۰,۰۰۰ تومان

موجود

تعداد فروش رفته1نسخه

توضیحات

۱۲۰صفحه وزیری

‏سرشناسه : ریاحی فارسانی، محسن، ‏‫۱۳۶۸ –
‏عنوان و نام پدیدآور : مسیولیت مدنی تابع و متبوع : مسئولیت مدنی ،ارکان مسئولیت مدنی ،مبنای مسئولیت مدنی،مسئولیت مدنی تابع ومتبوع/

تالیف محسن ریاحی‌فارسانی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا ‏‫، ۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۲۰ص.
‏شابک : ‫۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۸۴۶-۴
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏عنوان دیگر : مسئولیت مدنی ،ارکان مسئولیت مدنی ،مبنای مسئولیت مدنی،مسئولیت مدنی تابع ومتبوع.
‏موضوع : ‏‫مسوولیت (حقوق) — ایران
‏موضوع : Liability (Law) — Iran
‏موضوع : قانون مدنی — ایران
‏موضوع : Civil law — Iran
‏رده بندی کنگره : ‏‫KMH۵۰۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۴۷/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۹۲۸۱۹۴

عنوان             :   مسئولیت مدنی  تابع و متبوع

(مسئولیت مدنی، ارکان مسئولیت مدنی، مبنای­مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی تابع ومتبوع)

مولف              :   محسن ریـاحی فارسانی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۴-۸۴۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.4 کیلوگرم