مسؤلیت ظهرنویسان اسناد تجاری

۱۰۰,۰۰۰ تومان

موجود

توضیحات

۱۰۰صفحه وزیری

سرشناسه : ریـاحی فارسانی، محسن‏‫، ‏‫۱۳۶۸‏-
‏عنوان و نام پدیدآور : مسئولیت ظهرنویسان اسناد تجاری/ تالیف محسن ریـاحی‌فارسانی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۹۹ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶۹۵۲-۲
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۹۸.
‏موضوع : پشت‌نویسی — ایران
‏موضوع : Indorsements — Iran
‏موضوع : اسناد قابل انتقال — ایران
‏موضوع : Negotiable instruments– Iran
‏موضوع : بازرگانی، اسناد — ایران
‏موضوع : Commercial documents — Iran
‏موضوع : حقوق تجارت — ایران
‏موضوع : Commercial law — Iran
‏رده بندی کنگره : ‏‫HG۴۵۵۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۳۲/۶۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۷۲۹۶۲۴۰

عنوان             :   مسؤلیت ظهرنویسان اسناد تجاری

مولف              :   محسن ریـاحی فارسانی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۹

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه                       قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

شابک             :   ۲-۹۵۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.3 کیلوگرم