سرشناسه : نوری، فاطمه، ‏‫۱۳۴۸‏‏‏‏‏-
‏عنوان و نام پديدآور : مریم/فاطمه نوری.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۰۶ ص.
‏شابک : ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۸۷۶-۱
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۶۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۶۱۰۸۹۸۶

عنوان             :   مریم

نویسنده          :   فاطمه نوری

ناشر               :   آرنا

عکاس جلد      :   آرزو شجاعی

طراح جلد        :   محمد مطهرنسب

چاپ               :   اول ۱۳۹۹

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۱-۸۷۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸