دانلود رایگان

عنوان             :   مروری بر آنتی بادی های مونوکلونال، روش های تولید و کاربردها

مولفان            :   زینب محسنی پور- مهدی حسن شاهیان

ناشر               :   آرنا

ناظر چاپ        :   مهدی اکبری

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                                      قیمت:   ۱۱۰۰۰  تومان

شابک             :   ۹-۴۳۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸