سرشناسه : استیونز، کوین
Stevens, Kevin
‏عنوان و نام پديدآور : مروری بر آزمون حسابدار رسمی وایلی تمرکز بر نکات حسابرسی و اطمینان بخشی
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ۱۳۹۴.
‏مشخصات ظاهری : ۱۵۱ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۲۸۹-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر
‏يادداشت : فهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: Focus notes auditing and attestation…
‏شناسه افزوده : صدرایی،‌غزل السادات، ۱۳۶۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۸۴۶۸۰۷