مدیریت و ارزیابی عملکرد نیروی انسانی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

موجود

توضیحات

۲۵۵صفحه وزیری

سرشناسه : حسن‌پور، محمدفرحان، ‏‫۱۳۶۲ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : مدیریت و ارزیابی عملکرد نیروی انسانی/

محمدفرحان حسن‌پور، سلمان قیطانی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۴۰۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۵۵ص.: جدول.
‏شابک : :۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۳۴-۸
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه:‌ص.۲۴۵ – ۲۵۵.
‏موضوع : نیروی انسانی — مدیریت
Manpower planning
عملکرد — ارزشیابی
Performance — Evaluation
کارکنان — ارزشیابی
Employees — Rating of
‏شناسه افزوده : قیطانی، سلمان، ‏‫۱۳۶۴‏‏‏-
‏رده بندی کنگره : ‏‫HF۵۵۴۹/۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۳۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۸۸۴۸۸۶۱
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

…………

عنوان             :   مدیریت و ارزیابی عملکرد نیروی انسانی

مولفان            :   محمدفرحان حسن‌پور- سلمان قیطانی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۴۰۱

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه                قیمت: ۱۲۰۰۰۰ تومان

توضیحات تکمیلی

وزن 0.4 کیلوگرم