سرشناسه : حاجی‌شاه‌وردی، دنیا، ‏‫۱۳۶۲ -‏‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : مدیریت ریسک تطبیق در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری/

دنیا حاجی شاه‌وردی- مهدی تاجدینی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۸۰ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۶۴۹-۱
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : مدیریت ریسک مالی
‏موضوع : Financial risk management
‏موضوع : بانک و بانکداری — مدیریت ریسک
‏موضوع : Banks and Banking — Risk management
‏موضوع : سازمان‌های مالی — مدیریت ریسک
‏موضوع : Financial institutions — Risk management
‏موضوع : خدمات مالی — مدیریت ریسک
‏موضوع : Financial services industry — Risk management
‏شناسه افزوده : تاجدینی، مهدی، ‏‫۱۳۶۶ -‏‏‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۶۱‏‫/ح۲م۴ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۱۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۴۸۵۸۷۹۵

عنوان             :   مدیریت ریسک تطبیق در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

مولف              :   دنیا حاجی شاه­وردی- مهدی تاجدینی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۶

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۱-۶۴۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸