‏سرشناسه : نجف‌زاده، امیر، ‏۱۳۶۱ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : مدیریت راهبردی در سازمان/مولف امیر نجف‌زاده.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‏‏‏‏‏، ۱۳۹۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏۱۹۸ص.: مصور، جدول.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۱۳۸-۰
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ‏‏‏‏‏كتابنامه: ص. ۱۹۶ – ۱۹۸.
‏موضوع : برنامه‌ریزی راهبردی
‏موضوع : سازمان
‏رده بندی کنگره : ‏HD۳۰/۲۸/ن۲۷م۴۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏۶۵۸/۴۰۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۱۵۳۸۲