مدیریت خرد آبیاری (۲جلدی)

۴۰۰,۰۰۰ تومان

موجود

تعداد فروش رفته1نسخه

توضیحات

صفحه رحلی

سرشناسه : گویال، مگ راج
Goyal, Megh Raj
‏عنوان و نام پدیدآور : مدیریت خرد آبیاری / مگ‌راج گویال؛ ترجمه ابوالفضل ناصری.
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات آرنا‏‫، ۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج.
‏شابک : ‏‫دوره‏‫ :  ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۷۹۲-۴ ؛ ‏‫ج.۱ : ‏‫ ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۷۹۱-۷ ؛ ج.۲ : ‏‫ ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۷۹۳-۱
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ‏‫عنوان اصلی: .Management of Drip
‏مندرجات : ج.۱.: رابطه آب خاک و گیاه در خردآبیاری، طراحی و ارزیابی سامانه خردآبیاری.- ج.۲.: فنون و زیرسامانه‌های ویژه در خردآبیاری، فنون نوین در خرد آبیاری.
‏موضوع : آبیاری قطره‌ای
‏موضوع : Microirrigation
‏شناسه افزوده : ناصری، ابوالفضل، ‏‫۱۳۵۰ -‏‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫S۶۱۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۳۱/۵۸۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۷۰۴۹۹۳

توضیحات تکمیلی

وزن 1.2 کیلوگرم