‏سرشناسه : حاجی‌شاه‌وردی، دنیا، ‏‫۱۳۶۲ -‏‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : مدیریت بحران‌های بانکی سیستمیک/

دنیا حاجی‌شاه وردی٬ مهدی تاجدینی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ‏‫۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۹۸ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۸۱۵-۰
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۶۷ – ۱۶۸.
‏موضوع : بانک و بانکداری — مدیریت ریسک
‏موضوع : Banks and Banking — Risk management
‏موضوع : بحران مالی
‏موضوع : Financial crises
‏موضوع : بانک و بانکداری — مدیریت
‏موضوع : Bank management
‏موضوع : مدیریت بحران
‏موضوع : Crisis management
‏شناسه افزوده : تاجدینی، مهدی، ‏‫۱۳۶۶ -‏‏‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫HG۱۶۱۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۳۲/۱۰۶۸۱
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۷۹۰۴۶۰

عنوان             :   مدیریت بحرانهای بانکی سیستمیک

مولفین            :   دنیا حاجی شاه­وردی- مهدی تاجدینی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت: ۴۲۰۰۰ تومان

شابک             :   ۰-۸۱۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸