مدیریت استرس

۸۰,۰۰۰ تومان

موجود

توضیحات

۸۲صفحه وزیری

‏سرشناسه : مک‌فیت، شونSEAN MCPHEAT
McPheat, Sean
‏عنوان و نام پدیدآور : مدیریت استرس/شان مک‌فیت ؛ مترجم سمیرا علیزاده.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۲ ص.
‏شابک : :۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۸۱۰-۵
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ‏‫عنوان اصلی:Managing stress.
‏موضوع : فشار روانی کار — مدیریت
‏موضوع : Job stress — Management
‏موضوع : فشار روانی — کنترل
‏موضوع : Stress management
‏شناسه افزوده : علیزاده، سمیرا، ‏‫۱۳۶۶‏‏‏‏‏-، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫HF۵۵۴۸/۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۱۵۸/۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۷۷۴۳۶۴

عنوان             :   مدیریت استرس

نویسنده          :   شان مک فیت

مترجم            :   سمیرا علیزاده

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

شابک             :   ۵-۸۱۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.3 کیلوگرم