مدیریت اجتماعی الگوی مهندسی رنسانس ایرانی

۱۷۰,۰۰۰ تومان

7 عدد در انبار

تعداد فروش رفته1نسخه

توضیحات

۱۷۶صفحه وزیری

سرشناسه : علینقی، احمد، ‏‫۱۳۳۹‏-
‏عنوان و نام پدیدآور : مدیریت اجتماعی الگوی مهندسی رنسانس ایرانی( بازشناختی آفات مهلک سرزمینی ایران )/نویسنده احمد علینقی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۷۶ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۷۹۷-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : جامعه‌شناسی — ایران
‏موضوع : Sociology — Iran
‏موضوع : ایران — اوضاع اجتماعی
‏موضوع : Iran — Social conditions
‏رده بندی کنگره : ‏‫HM۶۰۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۰۱/۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۷۱۵۹۹۰

عنوان             :   مدیریت اجتماعی الگوی مهندسی رنسانس ایرانی

(بازشناختی آفات مهلک سرزمینی ایران)

نویسنده          :   احمد علینقی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۹-۷۹۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.4 کیلوگرم