سرشناسه : سعیدی فرد ، طاهره، ۱۳۵۱ –
‏عنوان و نام پديدآور : مجموعه کامل پرسشنامه ها و مقیاس های سنجش خانواده و فرزندان
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۴۳ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۲۴۴-۸
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر
‏يادداشت : فهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است
‏شناسه افزوده : نژادکریم، الهه، ۱۳۶۴ –
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۳۷۹۲۳۲۰