عنوان             :   مجموعه سوالات کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه رشته دامپروری،

محصولات دامی و دامپزشکی(همراه با پاسخ سوالات تستی و تشریحی)‏‫

مولف              :   میرجعفر محمدی

ناشر               :   آرنا

ناظر چاپ        :   مهدی اکبری

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                                     قیمت: ۲۲۰۰۰  تومان

شابک             :   ۷-۳۲۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸