عنوان و نام پديدآور : مجموعه داستان ترنگ: منتخبی از داستان‌های کارگاه داستان‌نویسی ترنگ / ویراستار حمیدرضا حسینی.
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات آرنا‏‫، ۱۳۹۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۹ ص.‬
‏شابک : ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۵۷۹-۱‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : این کتاب مجموعه‌ی داستان از افراد مختلف که در دوره کارگاه داستان‌نویسی ترنگ شرکت کرده‌اند.
‏موضوع : داستان‌های کوتاه فارسی — قرن ۱۴ — مجموعه‌ها
‏موضوع : Short stories, Persian — 20th century — Collections
‏شناسه افزوده : حسینی، حمیدرضا، ‏‫[ ویراستار ]‬‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PIR۴۲۴۹‏‏‫‭/م۳ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۳/۶۲۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۵۶۰۵۵۹