مبانی مدیریت ریسک نقدینگی در بانکها

۲۰۰,۰۰۰ تومان

موجود

تعداد فروش رفته3نسخه

توضیحات

۲۰۵صفحه وزیری

‏سرشناسه : حنیفی، فرهاد، ‏‫۱۳۵۰‏-
‏عنوان و نام پدیدآور : مبانی مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها‏‫/ فرهاد حنیفی، دنیا حاجی‌شاه‌وردی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫،۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۰۵ص.: جدول.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۰۷۳-۰
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه:ص.۲۰۵.
‏موضوع : بانک و بانکداری — مدیریت ریسک
‏موضوع : Banks and Banking — Risk management
‏موضوع : نقدینگی بانک
‏موضوع : Bank liquidity
‏موضوع : بانک و بانکداری — ایران — مدیریت ریسک
‏موضوع : Banks and Banking — Iran — ‪‏‫Risk management
‏موضوع : نقدینگی بانک– ایران
‏موضوع : Bank liquidity– Iran
‏موضوع : مدیریت ریسک مالی
‏موضوع : Financial risk management
‏شناسه افزوده : حاجی‌شاه‌وردی، دنیا، ‏‫۱۳۶۲ -‏‏‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫HG۱۶۱۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۳۲/۱۰۶۸۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۵۲۰۱۹۳
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   مبانی مدیریت ریسک نقدینگی در بانکها

نویسنده          :   فرهاد حنیفی- دنیا حاجی­شاه­وردی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۴۰۰

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۰-۰۷۳-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.5 کیلوگرم