سرشناسه : رضائیان‌کوچی، محمدرضا، ‏‫۱۳۶۷ -‏
‏عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc.
‏عنوان و نام پديدآور : مبانی حقوقی حاکم برحق دفاع در نظام دادرسی کیفری ایران/محمدرضا رضائیان‌کوچی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۲۴ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۶۰۵-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص.۱۱۸- ۱۲۴.
‏موضوع : ‏‫دفاع (آیین دادرسی جزایی) — ایران
‏موضوع : Defense (Criminal procedure) — Iran
‏موضوع : اتهام — ایران
‏موضوع : ‏‫Indictments‏‫ — Iran
‏رده بندی کنگره : ‏‫KMH۴۶۱۰/ر۶م۲ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۴۵/۵۵۰۵
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۴۶۵۳۹۷۳

 


عنوان             :   مبانی حقوقی حاکم برحق دفاع در نظام دادرسی کیفری ایران

مولف              :   محمدرضا رضائیان کوچی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۶

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۷-۶۰۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸