سرشناسه : مرادی، سیدیحیی، ۱۳۷۱ ‫‫‏-
Moradi, Seyed Yahya
‏عنوان و نام پديدآور : مبانی اینترنت اشیاء /

تهیه و تالیف سید‌یحیی مرادی، محمدحسین محمدی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۹۴ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۰۱۴-۳
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : اینترنت اشیاء
‏موضوع : Internet of things
‏شناسه افزوده : محمدی، محمدحسین، ‏‫۱۳۷۶‏-
‏شناسه افزوده : Mohammadi, Mohammad Hossein
‏رده بندی کنگره : ‏‫TK۵۱۰۵/۸۸۵۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۰۰۴/۶۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۷۵۴۵۴۴۷
‏وضعيت ركورد : فیپا

 

 

 

عنوان             :   مبانی اینترنت اشیاء

پدیدآور           :   سید یحیی مرادی- محمدحسین محمدی

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   محمدحسین محمدی

چاپ               :   اول ۱۳۹۹

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۳-۰۱۴-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸