مبانی ساخت افزاره های نیمه رسانا (از تئوری تا تکنولوژی ساخت)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

موجود

تعداد فروش رفته1نسخه

توضیحات

؟؟؟

سرشناسه : یوسف‌نسل، فائزه، ‏‫‎۱۳۶۶- ‏
‏عنوان و نام پدیدآور : مبانی ساخت افزاره‌های نیمه‌رسانا : از تئوری تا تکنولوژی ساخت: بیان مبانی فیزیکی…/

فائزه یوسف‌نسل.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۷ –
‏مشخصات ظاهری : ج۱٫٫
‏شابک : ‏‫دوره:۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۶۹۷-۲ ؛ ‏‫‫ج.۱:۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۶۹۸-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : نیمه هادی‌ها
‏موضوع : Semiconductors
‏رده بندی کنگره : ‏‫TK۷۸۷۱/۸۵‏‫/ی۹م۲ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۲۱/۳۸۱۵۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۱۵۲۷۸۳

عنوان         :   مبانی ساخت افزاره های نیمه رسانا (از تئوری تا تکنولوژی ساخت)

مولف          :   فائزه یوسف نسل

ناشر           :   آرنا

چاپ           :   اول ۱۳۹۷

شمارگان      :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک دوره   :   ۲-۶۹۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

شابک          :   ۹-۶۹۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.7 کیلوگرم