عنوان          :   مامبای سیاه و عشق صورتی

نویسنده        :   مهوش توکل

ناشر            :   آرنا

طرح جلد       :   یگانه توکل

چاپ            :   اول ۱۳۹۴

شمارگان       :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک          :   ۰-۳۷۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸