عنوان         :   چگونه فرودگاه طراحی کنیم؟

مولف          :   اعظم اکبرزاده

ناشر           :   آرنا

چاپ           :   اول ۱۳۹۵

شمارگان      :   ۱۰۰۰ نسخه

 

شابک         :   ۷-۴۶۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸