‏سرشناسه : غضنفری، سعید، ‏‫۱۳۷۳ -‏‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : فراسوی خیال/ سعید غضنفری (صاحب) .
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر، ‏‫۱۳۹۶ .
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۲۰ ص.
‏شابک : :‏‫۹۷۸-۶۰۰-۸۲۸۷-۶۷-۴
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۵۵ /ض۸۶‏‫ف۴ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۷۳۶۸۴۷

فراسوی خیال

سعید غضنفری (صاحب)

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۶

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:  ۱۱۰۰۰ تومان

شابک: ۴-۶۷-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸