سرشناسه : اسدی، الهام، ‏‫۱۳۵۰ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : غشاء سلولی / تالیف و گردآوری الهام اسدی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶۸ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۷۴۲-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : غشای یاخته‌ای
‏موضوع : Cell membranes
‏موضوع : غشاها (زیست‌شناسی)
‏موضوع : Membranes (Biology)
‏رده بندی کنگره : ‏‫QH۶۰۱/الف۵غ۵ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۵۷۱/۶۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۳۹۱۴۰۳

عنوان                             : غشاء سلولی

تالیف و گردآوری              :         الهام اسدی

ناشر                               : آرنا

چاپ                               : اول ۱۳۹۷

شمارگان                         : ۱۰۰۰ نسخه

شابک                      :       ۹-۷۴۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸