عوامل موثر بر اثربخشی حلقه های کنترل کیفیت

۶۵,۰۰۰ تومان

2 عدد در انبار

توضیحات

۶۷صفحه وزیری

سرشناسه : رحیمیان، پریناز‫، ۱۳۶۹‏-
‏عنوان و نام پدیدآور : عوامل موثر بر اثربخشی حلقه‌های کنترل کیفیت/ پریناز رحیمیان.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۷ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۰۲۵-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : کنترل‌ کیفی — ایران — مدیریت — نمونه‌پژوهی
‏موضوع : Quality control — Iran — Management — Case studies
‏موضوع : کیفیت فراگیر– ایران — مدیریت — نمونه‌پژوهی
‏موضوع : Total quality management– Iran — Case studies
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۶۲/۱۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۵۶۲۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۷۵۸۰۹۰۴
‏وضعیت رکورد : فیپا

عنوان             :   عوامل موثر بر اثربخشی حلقه های کنترل کیفیت

مولف              :   پریناز رحیمیان

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۴۰۰

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۹-۰۲۵-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸