عنوان             :   عشق یا اعتبار

نویسنده          :   محبوبه صیامی

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   محمدرضا یکرنگ طلب

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک    :         ۰-۵۰۵-۳۵۶-۶۰۰-