سرشناسه : دانتیسم، عبدالمجید‏‫، ۱۳۶۲ –
‏عنوان و نام پديدآور : عزیز روزهای من!/ نویسنده عادل دانتیسم (عبدالمجید).
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۱۲ ص.‏‫؛ ‏‫ س‌م.۲۱/۵×۱۴/۵
‏شابک : ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۷۵-۸
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی — قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۳ /الف۷۷۱۵‏‫د۲ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫ ۳۵۲۳۱۱۵