‏سرشناسه : رابینسون، کیت
Robinson, Keith
‏عنوان و نام پديدآور : طیف‌شناسی؛ کلید ستارگان( آشنایی با خطوط طیفی ستارگان)/ کیث رابینسون؛ ترجمه حسن عبدی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۷۳ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۶۲۷-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: .Spectroscopy : the key to the stars, reading the lines in stellar spectra
‏موضوع : ستاره‌ها — طیف‌ها — دستنامه‌های آماتوری
‏موضوع : Stars — Spectra — Amateurs’ manuals
‏موضوع : طیف‌سنجی نجومی — دستنامه‌های آماتوری
‏موضوع : Astronomical spectroscopy — Amateurs’ manuals
‏شناسه افزوده : عبدی، حسن، ۱۳۵۸ -، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫QB۸۷۱/ر۲ط۹ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۵۲۳/۸۷
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۴۷۳۸۰۵۸

 


عنوان             :   طیف شناسی؛ کلید ستارگان (آشنایی با خطوط طیفی ستارگان)

مترجم            :   حسن عبدی

ناشر               :   آرنا

ویراستار          :    رحیمه مقصودی

چاپ               :   اول ۱۳۹۶

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                     قیمت:  ۲۲۰۰۰  تومان

شابک             :   ۹-۶۲۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸