‏سرشناسه : علائی، سجاد، ‏‫۱۳۶۵ ‏-
‏عنوان و نام پديدآور : طهران، نرسیده به خیابان فروغ /سجاد علائی.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر‏‫، ۱۳۹۵.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۱ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۸۷-۴۷-۶
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۱۵۱ /ل۴۶۶ط۹ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۴۶۰۲۹۳۹

طهران، نرسیده به خیابان فروغ

سجاد علائی

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۶

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۸۵۰۰ تومان

شابک: ۶-۴۷-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸