سرشناسه : بی‌طمع خمیران، احمد، ‏‫۱۳۴۰ – ‬
‏عنوان و نام پديدآور : طرلان بانو/ احمد بی‌طمع‌خمیران.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۰۰ ص.‬
‏شابک : ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۱۰۸-۳‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‭PIR۷۹۸۰ /ی۶۵۲۶‬‏‫‬‮‭ط۴ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‬‮‭‭۸‮فا‬۳/۶۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۵۷۶۳۹۶