عنوان             :   طراحی دوامی سازه های بتنی در محیط های شدید

مولف              :   Odd E. Gjørv

مترجمان          :  مهدی چزانی شراهی – علیرضا حبیبی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۶-۳۰۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸