‏سرشناسه : رحمتی، مجيد، ‏‫۱۳۶۲ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : طراحی الگوی فرایند تجمیع مالی بیمارستان ‏‫

نویسنده مجید رحمتی.

‏مشخصات نشر : تهران‏‫: آرنا‏‫، ۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۹۹ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۷۰۵-۴
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : بیمارستان‌ها — امور‌مالی
‏موضوع : Hospitals — Finance
‏موضوع : بیمارستان‌ها — ایران — امور مالی — نمونه‌پژوهی
‏موضوع : Hospitals — Iran — Finance — Case studies
‏موضوع : اورژانس — مدیریت
‏موضوع : Emergency management
‏رده بندی کنگره : ‏‫HF۵۶۸۶/ب‌۹۴ر۳ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۷/۸۳۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۲۱۵۰۳۳

عنوان             :   طراحی الگوی فرایند تجمیع مالی بیمارستان

نویسنده          :   مجید رحمتی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۷

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت:  ۱۲۵۰۰  تومان

شابک             :   ۴-۷۰۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸