صنایع فعال ایران

۲۰۰,۰۰۰ تومان

موجود

تعداد فروش رفته1نسخه

توضیحات

۲۱۰صفحه وزیری

‏سرشناسه : سیدی، میر حافظ، ‏‫۱۳۷۱ –
Seyyedi, Mir Hafez
‏عنوان و نام پدیدآور : صنایع فعال ایران/میرحافظ سیدی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۱۱ص.
‏شابک : :۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۶۷۵-۰
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : صنعت — ایران
‏موضوع : Industries — Iran
‏موضوع : صنعت تولیدی — ایران
‏موضوع : Manufacturing industries — Iran
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۸۶۰/۲ /ی۶۳س۹ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۳۸/۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۰۲۲۵۶۰

عنوان             :   صنایع فعال ایران

مولف              :   میرحافظ سیدی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۶

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۰-۶۷۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.5 کیلوگرم