صفورا

۲۰۰,۰۰۰ تومان

موجود

تعداد فروش رفته5نسخه

توضیحات

۲۹۰صفحه رقعی

سرشناسه : شکری، گودرز‏‫، ‏‫۱۳۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏-
‏عنوان و نام پدیدآور : صفورا / گودرز شُکری.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۹۰ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱۰-۶۳-۱
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۴۶۲۷۹۴
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   صفورا

نویسنده          :   گودرز شُکری

ناشر               :   آرنا

ویراستار          :   احسان عبدی

طرح جلد         :   وحید چراغی

چاپ               :   اول ۱۴۰۰

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۱-۰۶۳-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.5 کیلوگرم