سرشناسه : نجی، برزویه‏‫، ‏‫۱۳۶۳‏‏‏‏‏-
Naji, Borzooyeh
‏عنوان و نام پديدآور : صاحبقران‌نامه (پنداره‌ای از غروب عصر ناصری) / برزویه نجی.
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات آرنا‏‫، ۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۲۹ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶۹-۷۵-۱
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۶۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۷۳۴۸۶۹۹
‏وضعيت ركورد : فیپا

عنوان             :   صاحبقران­ نامه (پنداره ای از غروب عصر ناصری)

مولف              :   برزویه نجی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۹

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۱-۹۷۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸