‏سرشناسه : علوی سرشکی، اکرم
‏عنوان و نام پديدآور : شیاطین ( مجموعه داستان )/اکرم علوی سرشکی.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر، ‏‫۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۷ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۹۸۶-۴۲-۳
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های کوتاه فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Short stories, Persian — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۵۴ /ل۸۵۳۸۵ش۹ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۵۴۳۶۲۴

شیاطین (مجموعه داستان)

اکرم علوی سرشکی

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۸

طرح جلد: فرشته حقیقی

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۳-۴۲-۸۹۸۶-۶۰۰-۹۷۸