عنوان             :   شکر کنید و رشد کنید (be grateful & grow)

نویسنده          :   سجاد شبانی قهرودی (سین.شین.قاف)

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   سلمان شبانی قهرودی

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                   قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

شابک             :   ۵-۵۳۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸