عنوان             :   شقایقانگی (مجموعه کامل اشعار و ترانه)

نویسنده          :   سید محسن میرهاشمی

ناشر               :   آرنا

ویراستار          :    ساينا محمدياري

طرح جلد         :   سيد ناصر زماني

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                   قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان

شابک             :   ۲-۳۳۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸