‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۸۷-۵۵-۱
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۴۶۳۱۰۱۴
‏عنوان و نام پديدآور : شعری از من: (آثار منتخب فراخوان شعر انتشارات نیک‌مهر) گردآورنده انتشارات نیک‌مهر.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر، ‏‫۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۰ ص.
‏موضوع : شعر فارسی — قرن ۱۴ — مجموعه‌ها
‏موضوع : Persian poetry — 20th century — Collections
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲۰۸
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۴۱۹۰‏‫/ش۷ ۱۳۹۶
‏شناسه افزوده : انتشارات نیک مهر
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا

 


شعری از من (آثار منتخب فراخوان شعر انتشارات نیک مهر)

گردآورنده        :   انتشارت نیک مهر

ناشر               :   نیک مهر

ویراستار          :   رسول رضائی

چاپ               :   اول ۱۳۹۶

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

قیمت              :   ۱۲۰۰۰

شابک             :   ۱-۵۵-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸