سرشناسه : حسینی، سیده مریم، ‏‫۱۳۶۷ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : شب روشن/سیده مریم حسینی.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر، ‏‫‬‏۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏۴۳۷ ص.
‏شابک : ‏‫‬‮‭۹۷۸-۶۰۰-۸۹۸۶-۴۵-۴
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۱‭‬ ‭/س۹۱۸۷‏‫‬‮‭ش۲ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۵۷۴۸۴۳