سی کوچۀ غمگین

۶۰,۰۰۰ تومان

موجود

توضیحات

۶۶صفحه رقعی

‏سرشناسه : آزمون، آوا، ‏‫۱۳۶۴ -‏‏‏
‏عنوان و نام پدیدآور : سی کوچه غمگین/آوا آزمون.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر، ‏‫۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۶ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۸۷-۸۰-۳
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏موضوع : شعر سپید — قرن ۱۴
‏موضوع : Blank verse — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۳۳ /ز۸۴س۹ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۴۸۲۷۸۹۹

 


 سی کوچۀ غمگین

آوا آزمون

 ناشر: نیک مهر

ویراستار: رسول رضائی

چاپ: اول ۱۳۹۶

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۸۵۰۰ تومان

شابک: ۳-۸۰-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸

www.nmbook.ir

توضیحات تکمیلی

وزن 0.2 کیلوگرم