سرشناسه : توکل، مهوش، ‏‫۱۳۵۷ -‬‬
‏عنوان و نام پديدآور : سیمولا (دختر کوسه‌ای)/ تالیف مهوش توکل.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۴۰۰.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ۱۳۲ ص.‏‫‬
‏شابک : ‭۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۰۵۳-۲‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PIR۸۳۳۷‭‬‬‬‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸‮فا‬۳/۶۲‬‬‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭ ۸۴۰۶۳۴۴‬‬


عنوان : سیمولا (دختر کوسه ای)
نویسنده : مهوش توکل
ناشر : آرنا
چاپ : اول ۱۴۰۰
شمارگان : ۵۰۰ نسخه
شابک : ۲-۰۵۳-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸