سرشناسه : چاپلیسکی، ‏‫یاچک ام.‏
Czaplicki, Jacek M.
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫سیستم‌های شاول-کامیون مدل سازی تحلیل و محاسبه /‏‫نویسنده یاسک ام.چاپلیسکی ؛ ‏‫مترجمان عباس آقاجانی‌بزازی، محمدرضا مفیدی، نیما کریم.
‏مشخصات نشر : ‏‫تهران: ‏‫ آرنا‫، ‏‫۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۵۷ص.: ‏‫مصور، جدول، نمودار.
‏شابک : :۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶۸۹۲-۱
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: Shovel-truck systems : modelling, analysis and calculation, c2009.‎
‏موضوع : معدن و ذخایر معدنی — حمل و نقل — الگو‌های ریاضی
‏موضوع : ‏‫Mine haulage — Mathematical models
‏موضوع : معدن و ذخایر معدنی — حمل و نقل — وسایل و تجهیزات
‏موضوع : Mine haulage‪ — Equipment and supplies
‏شناسه افزوده : ‏‫آقاجانی، ‏‫عباس، ‏‫۱۳۵۹ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : مفیدی، محمدرضا، ‏‫۱۳۶۴‏‏‏‏‏-، مترجم
‏شناسه افزوده : کریم، نیما، ‏‫۱۳۵۹‏‏‏‏‏-، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫TN۳۳۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۲۲/۲۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۶۱۷۷۷۵۰

عنوان             :   سیستم های شاول- کامیون مدل سازی تحلیل و محاسبه

نویسنده          :   یاسک ام.چاپلیسکی

مترجمان         :   عباس آقاجانی بزازی- محمدرضا مفیدی- نیما کریم

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۹

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۱-۸۹۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸