سیاست کیفری ایران در رابطه با بردگی جنسی و توریسم جنسی ‌

۲۰۰,۰۰۰ تومان

موجود

توضیحات

۲۰۰صفحه وزیری

سرشناسه : هنرور، امید‫، ۱۳۷۵‏-
‏عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc.
‏عنوان و نام پدیدآور : سیاست کیفری ایران در رابطه با بردگی جنسی و توریسم جنسی ‌/

نویسنده امید هنرور.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۴۰۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۰۲ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۶۳-۸
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۹۹ – ۲۰۲.
‏موضوع : جرایم جنسی — قوانین و مقررات — ایران
Sex crimes — Law and legislation — Iran
گردشگری جنسی — قوانین و مقررات — ایران
‪Sex tourism — Law and legislation — Iran
قاچاق انسان– قوانین و مقررات — ایران
Human trafficking– Law and legislation — Iran
حقوق جزا — ایران
Criminal law — Iran
‏رده بندی کنگره : ‏‫KMH۴۲۰۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۴۵/۵۵۰۲۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۹۰۲۲۷۳۰
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   سیاست کیفری ایران در رابطه با بردگی جنسی و توریسم جنسی ‌

نویسنده          :   امید هنرور

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   مسعود امیری

چاپ               :   اول ۱۴۰۱

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه                    قیمت:  ۱۲۰۰۰۰  تومان

 

توضیحات تکمیلی

وزن 0.5 کیلوگرم