سرشناسه : زارعی، سمیرا، ‏‫۱۳۷۰ -‏‏‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : سکوت‌واره‌ها/ سکوت‌وارگی‌های سمیرا زارعی.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر، ‏‫‏‏‏۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏‏۱۲۷ ص.؛ ‏‫‏‏‏۱۴/۵×۲۱/۵س‌م.
‏شابک : ‭۹۷۸-۶۰۰-۸۲۸۷-۴۸-۳‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : PIR۸۳۴۶‭‬ ‭/‮الف‬۴۵۷‭س۸ ۱۳۹۶‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭ ۴۶۰۲۷۹۴‬