سرشناسه : دریابیگی بلوردی، پروین، ‏‫۱۳۵۶ -‏‏‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : سپیدارهای موازی‏‫/ پروین دریابیگی‌.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر‏‫، ۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۴ ص.‏‫
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۹۸۶-۲۵-۶
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۳ /ر۸۷۵س۲ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۳۵۶۳۶۱

سپیدارهای موازی

پروین دریابیگی

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۷

طرح جلد: مهسا اسدی

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

شابک: ۶-۲۵-۸۹۸۶-۶۰۰-۹۷۸

www.nmbook.ir