عنوان             :   آن سوی مرزهای پندار

نویسنده          :   محراب همتی (پرواز)

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۲-۴۴۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸